Telynores Priodasau

Telynores Priodasau

Rwyf yn delynores brofiadol, yn enedigol o Lanfyllin, Powys ac yn dal yn byw yn Sir Drefaldwyn, ac ers i mi raddio mewn gradd dosbarth cyntaf yn 2007, cwbwlhais gwrs ymarfer dysgu. Cychwynnais ganu’r delyn pan oeddwn yn 12 mlwydd oed ac rwyf y drydedd genhedlaeth o’m teulu i gadw’r traddodiad teuluol yma i fynd hyd heddiw. Ers i mi chwarae yn fy mhriodas ambell ei flwyddyn yn ôl bellach, mae wedi bod yn foddhad llwyr i chwarae fy nhelyn gyngerdd 47 tant mewn mwy na 100 o briodasau mewn amrwyiaeth o  leoliadau arbennig gan gynnwys Cestyll, Capeli, Eglwysi, Pebyll mawr a Gwestai dros Gymru a Lloegr gan gynnwys Powys, Sir Amwythig, Sir Ddinbych, Wrecsam, Sir Caer, a Sir Stafford. Gallaf hefyd ddarparu amp, sy’n galluogi i’r sain hyfryd gario ymhellach, er mwyn creu naws wir bythgofiadwy ar gyfer eich gwesteion i gyd.

Rwyf yn chwarae’r delyn ar gyfer:

 • Priodasau mewn Eglwysi a Chapeli
 • Priodasau Sifil
 • Derbyniadau Diod Priodas a Gwleddoedd Bwyd Priodas
 • Partneriaethau Sifil
 • Digwyddiadau/Derbyniadau Corfforaethol
 • Seremonïau adnewyddu addunedau
 • Partïon Pen-blwydd Priodas
 • Bedydd
 • Seremonïau rhoi enw i’ch plentyn/plant,
 • Partïon mewn gardd
 • Ciniawau
 • Pen-blwyddi a
 • Digwyddiadau cymunedol lleol

Rwyf yn chwarae ystod eang o ddarnau, o alawon traddodiadol a Cheltaidd , hyd at ddarnau clasurol a cherddoriaeth gan artistiaid cyfoes. Gallaf roi gymorth gyda’ch dewisiadau chi o gerddoriaeth ar gyfer eich digwyddiad; felly, os rydych yn ansicr o ba ddarnau i ddewis, fedrwch unai edrych ar fy rhestr cerddoriaeth ar gyfer syniadau, neu mae croeso i chi gysylltu â mi drwy ebost neu ar y ffôn. Gallaf ddarparu cerddoriaeth temladwy a rhamantus tra bod y gwestai yn cyrraedd eu seddi, cerddoriaeth mynedfa ysblennydd ar gyfer ymdeithgan y Briodferch, cerddoriaeth lleddfol yn ystod arwyddo’r gofrestr, a cherddoriaeth i ddathlu ar gyfer ymdeithgan y pâr priod. Rwyf hefyd yn darparu cerddoriaeth cefndirol yn ystod eich Gwledd Diodydd Priodasol, unai y tu fewn neu y tu allan (gan ddibynnu ar y tywydd) neu yn ystod eich Gwledd Fwyd Priodasol, gan greu awyrgylch o ddathliad a mwynhâd er mwyn llongyfarch y ddau briod ar eu Diwrnod Arbennig.

Rwyf yn hyblyg iawn, ac yn mwynhau gyrfa llwyddiannus iawn fel delynores, felly os hoffech i mi chwarae yn eich priodas chi, neu yn eich digwyddiad chi, mae croeso i chi gysylltu â mi drwy ebost ar rosie.davies@hotmail.com neu ffoniwch fi ar: 07812 504868, neu wrth lenwi’r ffurflen ar y dudalen cyswllt, ac mi fydd yn bleser i wneud eich diwrnod chi yn un fwy arbennig!
Dyma rhestr rhai lleoliadau lle rwyf wedi perfformio hyd heddiw. Yn ogystal a’r rhai a nodir isod, rwyf hefyd wedi chwarae mewn nifer o bebyll fawr ar gyfer dathliadau priodas.

Listed below are some of the venues that I have performed at. As well as the following selection of venues, I have also performed at many marquee Weddings.

Powys

 • Capel Geuffordd, Sarnau
 • Capel Pendref, Llanfyllin
 • Capel Sardis, Llanwddyn
 • Eglwys All Saints, Middletown
 • Eglwys Christ Church, Bwlch-y- Cibau
 • Eglwys St Agatha, Llanymynech
 • Eglwys St Alhaearn, Cegidfa
 • Eglwys St Clements Church, Rhaeadr
 • Eglwys St Ffraid, Llansantffraid
 • Eglwys St Garmon, Llanfechain
 • Eglwys St Llwchaiarn, Llanllwchaiarn, Y Drenewydd
 • Eglwys St Mary, Y Trallwng
 • Eglwys St Michael, Criggion
 • Eglwys St Michael, Trefeglwys
 • Eglwys St Myllin, Llanfyllin
 • Eglwys St Thomas’, Pen-y- bont-fawr
 • Eglwys St Trinio’s, Llandrinio
 • Eglwys St Tysilio, Llandysilio, Four Crosses
 • Eglwys St Wddyn’s, Llanwddyn
 • Gwesty Llyn Efyrnwy, Llanwddyn
 • Gwesty Maesmawr, Caersws
 • Gwesty Mellington, Mellington, Yr Ystog
 • Gwesty’r Elan Valley, Elan Valley, Rhaeadr
 • Gwesty’r Elephant and Castle, Y Drenewydd
 • Gwesty’r Metropole, Llandrindod
 • Neuadd Bryngwyn, Llanfyllin
 • Neuadd Gregynog, Tregynon
 • Neuadd Gymunedol Yr Ystog, Yr Ystog

Sir Amwythig

 • Abaty Combermere, Whitchurch
 • Canolfan Garddio Neuadd Moreton, Croesoswallt
 • Capel Dovaston, Dovaston
 • Castell Rowton, Rowton
 • Castell Whittington, Whittington
 • Clwb Golff Parc Henlle, Croesoswallt
 • Cross Keys, Selattyn
 • Eglwys Condover, Condover
 • Eglwys Methodist Ellesmere, Ellesmere
 • Eglwys Oxon, Yr Amwythig
 • Eglwys St Alkmund, Yr Amwythig
 • Eglwys St Andrew’s and St Mary’s, Condover
 • Eglwys St Andrew’s, Stanton upon Hine Heath
 • Eglwys St Giles, Yr Amwythig
 • Eglwys St John the Baptist, Albrighton, Yr Amwythig
 • Eglwys St John the Baptist, Maesbury
 • Eglwys St John the Baptist, Whittington
 • Eglwys St John the Evangelist, Colmere
 • Eglwys St Laurance, Little Wenlock
 • Eglwys St Mary’s, Ellesmere
 • Eglwys St Mary’s, Selattyn
 • Eglwys St Michael the Archangel, West Felton
 • Eglwys St Michael, Llanyblodwel
 • Eglwys St Michael, Madeley, Telford
 • Eglwys St Michael’s & All Angels, Lydbury North
 • Eglwys St Oswald, Croesoswallt
 • Eglwys St Peter, Myddle
 • Gwesty Golff a Spa Telford, Telford
 • Gwesty Hadley, Telford

Sir Amwythig

 • Gwesty Hill Valley, Whitchurch
 • Gwesty Mileniwm Cockshutt, Cockshutt
 • Gwesty Neuadd Albrighton, Yr Amwythig
 • Gwesty Neuadd Swenney, Croesoswallt
 • Gwesty’r Albright Hussey Manor, Yr Amwythig
 • Gwesty’r Black Lion, Ellesmere
 • Gwesty’r Lion, Yr Amwythig
 • Gwesty’r Lord Hill, Yr Amwythig
 • Gwesty’r Mytton and Mermaid, Atcham, Yr Amwythig
 • Gwesty’r Park House Inn, Shifnal
 • Gwesty’r Telford White House, Wellington
 • Gwesty’r Valley, Ironbridge
 • Gwesty’r Wroxeter, Yr Amwythig
 • Gwesty’r Wynnstay, Croesoswallt
 • Helm Pim Hill, Harmer Hill, Yr Amwythig
 • Lion Quays, Croesoswallt
 • Miller’s of Netley, Dorrington
 • Neuadd Adcote, Baschurch
 • Neuadd Cymunedol Bicton, Yr Amwythig
 • Neuadd Cymunedol Little Wenlock
 • Neuadd Cymunedol Llanyblodwel, Llanyblodwel
 • Neuadd Cymunedol Shifnal
 • Neuadd Delbury, Cravern Arms
 • Neuadd Leighton, Leighton
 • Neuadd Saulton, Wem
 • Neuadd Shooters Hill, Yr Amwythig
 • Neuadd Walcott, Lydbury North
 • Parc Hawkstone, Weston-Under- Lizzard
 • Sebastian’s, Croesoswallt
 • Stâd Halston, Whittington
 • The Walls, Croesoswallt

Wrecsam

 • Castell Y Waun, Y Waun
 • Cwrs Rasio Ceffylau Bangor-on- Dee, Bangor-on- Dee
 • Eglwys Catholig Sacred Heart, Y Waun
 • Eglwys Methodist Caergwrle, Wrecsam
 • Eglwys St Deiniol, Worthenbury, Bangor-on- Dee
 • Eglwys St Mary, Overton-on- Dee
 • Eglwys St Mary, Rhiwabon
 • Eglwys St Mary, Y Waun
 • Gwesty’r Cross Lane, Wrecsam
 • Neuadd Llyndir, Rossett
 • Neuadd Rossett, Rossett
 • Stâd Brynkynalt, Y Waun

Sir Gaer

 • Eglwys St Mary, Tilston, Sir Caer
 • Gwesty Willington, Tarporley
 • Neuadd Cranage, Holmes Chapel
 • Y Grosvenor, Pulford

Sir Ddinbych

 • Castell Rhuthun, Rhuthun
 • Eglwys St Collen, Llangollen
 • Eglwys St Tysilio, Llantysilio, Llangollen
 • Gwesty’r Bryn Howell, Llangollen
 • Gwesty’r White Waters, Llangollen
 • Gwesty’r Wild Pheasant, Llangollen
 • Neuadd Crogen, Corwen
 • Neuadd Trevor, Llangollen
 • Neuadd Tyn-Dŵr, Llangollen
 • Yr Orsaf Trên, Llangollen

Gwynedd

 • Capel Dinas, Nefyn
 • Eglwys St Machreth, Llanfachreth, Dolgellau
 • Eglwys St Peter’s, Llanbedr, Harlech
 • Eglwys y Santes Fair, Dolgellau

Sir Stafford

 • Gwesty’r Moat House, Acton Trussel, Stafford
 • Neuadd Pendrell, Codsall Wood