Mam y briodferch, Gorffennaf 2015.

‘Roedd yn hyfryd cael y delyn yno gyda phawb yn mwynhau dy dalent – diolch o galon’.